V Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2023

V Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2023 we Wrocławiu: Miasta wodne w obliczu wyzwań ekologicznych

W dniach 24-25 października 2023 roku jako Fundacja Green Gaya mieliśmy przyjemność uczestniczyć w V Międzynarodowym Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia 2023, który odbył się we Wrocławiu.

Kongres podzielono na trzy kluczowe bloki tematyczne:

MIASTO

Miasta nie mogą istnieć bez dostępu do wody, zarówno naturalnej, jak i sztucznej. Blok ten skupia się na roli wody w życiu miejskim, traktując ją jako istotny element krajobrazu, architektury, kultury i gospodarki. Podczas Kongresu zostały przedstawione ścieżki tematyczne dotyczące miast przyjaznych dla klimatu oraz wykorzystania wody w architekturze.

WODA

Wyzwania związane z nadmiarem, brakiem, bądź też zanieczyszczeniem wody stają się coraz bardziej pilne. Woda odgrywa strategiczną rolę w funkcjonowaniu miast, a także w całym naszym życiu, dlatego konieczna jest szczególna jej ochrona. Eksperci ds. wody podczas dyskusji skoncentrowali się na utrzymaniu jakości i ilości wody na poziomie wystarczającym do zrównoważonego rozwoju miast. Omówiliśmy kwestie efektywnego zarządzania wodą w mieście, polityki wodnej w praktyce oraz sposobów zarządzania wodą w warunkach kryzysowych.

JAKOŚĆ ŻYCIA

Kluczowym zadaniem jest budowanie korzystnej relacji między mieszkańcami a środowiskiem, a także włączenie wodnych aspektów w mechanizmy rozwoju miasta. Edukacja i rozwijanie społecznej odpowiedzialności wobec wody na różnych poziomach, tj. szkolnym, studenckim, samorządowym i organizacji pozarządowych, stanowią jedno z rozwiązań. To istotny krok w kierunku współpracy różnych sektorów społeczeństwa w celu odpowiedzialnego gospodarowania wodą i poprawy jakości życia w miastach.

V Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość życia – to wyjątkowe wydarzenie skupiające się na kluczowym temacie szeroko rozumianej ekonomii miast wodnych. Dlaczego ten temat jest tak istotny?

Woda jako fundament

W wodnych miastach woda nie jest postrzegana jedynie jako zasób, lecz również jako fundamentalny składnik krajobrazu, kultury oraz gospodarki. Dlatego głównym hasłem Kongresu są trzy osie tematyczne: “WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA”. To trudne zadanie, które stawia przed miastami konieczność równoczesnego zarządzania środowiskiem wodnym i zapewnienia wysokiej jakości życia swoim mieszkańcom.

Wyzwania klimatyczne i zasoby wodne

W związku z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i kryzysem zasobów wodnych, celem Kongresu jest podkreślenie pilnej konieczności promowania rozwoju miast o charakterze “zielono-niebieskim”. W świetle niedostatecznych zasobów wody w wielu miastach w Polsce, konieczne jest dostosowanie strategii, aby zapewnić zrównoważony rozwój.

Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej

Podczas Kongresu skoncentrowaliśmy się na relacjach między środowiskiem wodnym a miejskim, a także na analizie środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Celem jest wskazanie dróg prowadzących do zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływań na oba te środowiska oraz przedstawienie wizji miast zgodnych ze strategią “zielono-niebieską”.

Kwestie globalne

Kongres omawiał kwestie zmian klimatu, przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu i ochronę bioróżnorodności. Skupił się także na planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem środowiska wodnego. Został omówiony również wpływ zużycia wody na rynek oraz wykorzystaniu wód podziemnych w rozwoju miast.

Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia 2023 był wyjątkową okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do wspólnej debaty nad przyszłością miast w obliczu wyzwań ekologicznych. Jako Fundacja Green Gaya z radością wzięliśmy udział w tym inspirującym wydarzeniu. Zdobyta wiedza i wymiana doświadczeń stanowią cenny wkład w pracę na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Po więcej ciekawych treści zapraszamy na nasz Facebook i Instagram.

Interesuje Cię nasza działalność, a może chciałbyś poznać ciekawostki ze świata przyrody? Zapisz się na nasz Newsletter!

Pokaż wszystkie