Misja

Świadoma symbioza człowieka z planetą Ziemią gwarantem naszej przyszłości

Nazwa naszej fundacji powstała od słowa GAJA, które w mitologii greckiej oznacza Ziemia-Matka. Jako fundacja uważamy, że zrównoważony rozwój i koegzystencja człowieka ze środowiskiem naturalnym jest środkiem zaradczym na postępujące zmiany klimatyczne i jednoczesnym celem do którego powinny dążyć obecne i przyszłe pokolenia. Nasze działania wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ( z ang. Sustainable Development Goals – SDGs).

Zrównoważone cele rozwoju

Przekształćmy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

To globalny plan działań na rzecz przemian i przeobrażeń świata – który został przyjęty przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w roku 2015.

Misja naszej fundacji zawiera 4 z 5 obszarów SDGs : ludzie, planeta, dobrobyt i partnerstwo.

Cele statutowe Fundacji pokrywają się z poniżej wymienionymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
  • Cel 7: Czysta i dostępna energia
  • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
  • Cel 14. Życie pod wodą
  • Cel 15. Życie na lądzie