Podstawowe elementy Ziemi jako obszary działania fundacji Green Gaya

Gaja – Matka Ziemia to dom wielu organizmów, gdzie każdy z nich ma swoje określone miejsce i zadanie. Człowiek, zwierzęta i środowisko to trzy splecione ze sobą elementy, które mają służyć sobie nawzajem oraz Matce Ziemi z należytym szacunkiem i troską. Człowiek chętnie wykorzystuje zasoby jakie ofiaruje mu Ziemia, bardzo często przekształcając liczne obszary dla zaspokojenia swoich potrzeb i stałej poprawy warunków życia. Dzisiejszy świat pokazuje nam, że w większości przypadków zmiany te są skrajnie niekorzystne dla środowiska. Wszystkie te działania stawiają przed ludzkością największe wyzwanie – ochronę Matki Ziemi. Społeczeństwo jest obecnie coraz bardziej świadome skali i powagi problemu, przecież w grę wchodzi nasza planeta, który musi służyć kolejnym pokoleniom. Dlatego ludzie podejmują się licznych działań mających na celu zachowanie środowiska w dobrym stanie i zmniejszenie naszego niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Ludzkość poza licznymi obowiązkami wobec Matki Ziemi, bardzo często również potrzebuje pomocy. Głód, cierpienie fizyczne i psychiczne, samotność, choroby, wojny, stała walka o przetrwanie i lepsze jutro to problemy, z którymi wielu z nas spotyka się na co dzień. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, które należy chronić z najwyższym poświęceniem i wszelkimi sposobami, aby zapewnić człowiekowi optymalne bezpieczeństwo.

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat”
Thomas Keneally


Fundacja Green Gaya stawia przed sobą wiele wyzwań, aby móc wspierać społeczeństwo na wielu płaszczyznach. Pomoc społeczna wspierająca rodziny i osoby w dążeniu do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w godnych warunkach. Pomoc humanitarna, która ma na celu ratowanie i ochronę życia w trakcie katastrof lub klęsk spowodowanych działalnością człowieka lub warunkami naturalnymi. Zwiększanie świadomości ludzkiej dotyczące zdrowego trybu życia, w celu ochrony organizmu przed chorobami i zachowaniem dobrego samopoczucia. Nie można zapomnieć również o zdrowiu psychicznym, który stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania człowieka.
Zwierzęta, ich potrzeby i problemy powinny być tak samo uszanowane jak te ludzkie. To istoty czujące, zdolne docenić wartość swojego życia, posiadające wiele cech, które można odnaleźć również wśród ludzi. Niestety, najczęściej ich problemy są spowodowane działalnością człowieka. Z tego powodu Fundacja Green Gaya stawia przed sobą kolejne cele, m.in.: ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, tworzenie bezpiecznych siedlisk, opieka nad zwierzętami, które doświadczyły ataków znęcania się, wspieranie leczenia chorych zwierząt, poszukiwanie odpowiednich schronień dla zwierząt bezdomnych. Niesienie pomocy tym bardzo często bezbronnym istotom jest bezcenne i z pewnością zostanie docenione. Ratując życie jednego zwierzęcia nie zmienimy świata, ale zmieni się świat tego jednego zwierzęcia.


Ostatnim elementem, którego nie można pominąć jest środowisko. Tutaj również, bardzo niekorzystny wpływ ma działalność człowieka i wszelkie zmiany jakich się w nim dopuszcza. Fundacja Green Gaya skupia się na racjonalnym kształtowaniu środowiska, przeciwdziałaniu i zapobieganiu procesom oraz zjawiskom wywierającym szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze bądź przyczyniającym się do jego uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia. Wszystkie swoje działania fundacja prowadzi kierując się zasadą gospodarowania zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska przyrodniczego obejmuje ochronę wód, gleb, powietrza atmosferycznego oraz zasobów naturalnych zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych. Ratując środowisko ratujemy jednocześnie siebie samych, ponieważ bez środowiska nie ma również samego człowieka.
Matka Ziemia nie jest tylko naszą planetą, to dom – miejsce, w którym żyjemy, które przekazujemy kolejnym pokoleniom. Kryje w sobie wiele tajemnic i niezwykłe, naturalne piękno. Wiosenny śpiew ptaków, zachwycający zapach różanych ogrodów, intensywna zieleń dżungli amazońskiej… doceniajmy i dbajmy o to, czym Matka Ziemia nas obdarowała.

Autor: Aleksandra Cybulska

Pokaż wszystkie