Obszary działania

Twórz z nami lepszą przyszłość

GreenGaya - Ludzie

Ludzie

Pomoc społeczna oraz promowanie zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego przy jednoczesnej bliskości z naturą i zwierzętami.

GreenGaya - Zwierzęta

Zwierzęta

Zwierzęta są nieodzowną częścią kręgu życia, ich dobrostan ma wpływ na dobrobyt człowieka i planety.

GreenGaya - Zwierzęta

Środowisko

Ochrona środowiska naturalnego przyczynia się do zachowania naturalnych procesów w biosferze, co wpływa na jakość życia na ziemi.