Obszary działania

Twórz z nami lepszą przyszłość

Ludzie

Pomoc społeczna oraz promowanie zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego przy jednoczesnej bliskości z naturą i zwierzętami.

Zwierzęta

Zwierzęta są nieodzowną częścią kręgu życia, ich dobrostan ma wpływ na dobrobyt człowieka i planety.

Środowisko

Ochrona środowiska naturalnego przyczynia się do zachowania naturalnych procesów w biosferze, co wpływa na jakość życia na ziemi.