Contact

Do you have questions? Do you want to establish cooperation?

Dane fundacji

Fundacja Green Gaya
ul. Bernardyńska 4,
50-157 Wrocław

+48 605 219 503

KRS: 0000959645
NIP: 8971903424
Regon: 52147243100000