Zapraszamy na Event dla Ziemi – II edycja

Zapraszamy Was na drugą edycję naszego wydarzenia „Event dla Ziemi”❗
Spotkajmy się na terenach zielonych Kampusu Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ramach Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Projekt dotyczy zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Przybliżymy ten temat odbiorcom, aby wprowadzali drobne zmiany w swoim życiu codziennym, co w rezultacie przełoży się na lepszą jakość życia w mieście. Wydarzenie jest skierowane do osób w każdym wieku ze wszystkich grup społecznych, ponieważ jednym z jego celów jest integracja lokalna i wielopokoleniowa💚
Podczas Eventu zostaną przeprowadzone liczne warsztaty, prelekcje, konkursy, wystawy i inne atrakcje. Głównymi tematami poruszanymi tego dnia będą: ekologiczna edukacja społeczna, urbanistyka biofilna, segregacja bioodpadów i elektrośmieci, zastosowanie zasad zero waste w życiu codziennym, cele zrównoważonego rozwoju, kontakt człowieka z naturą oraz ograniczenie emisji CO2.
Weźcie ze sobą przekąski i zintegrujmy się przy wspólnym biesiadnym stole! 🙂


Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

I spotkanie z serii Człowiek i Natura

Cóż to był za niesamowicie cenny i inspirujący wieczór spędzony z cudownymi ludźmi💚

Ogromne podziękowania dla Jacek Skyski, który przeprowadził niezwykle wartościowy merytorycznie warsztat☺️🌱

Podczas niego skłonił nas do przemyśleń na temat szeroko rozumianej ekologii w życiu codziennym i prostych zmian, jakie każdy z nas może wprowadzić w swoim gospodarstwie domowym, jako częściowe rozwiązanie globalnych problemów♻️🌍

Podzielił się z nami również urywkiem swojej życiowej historii i obserwacjami, jakich dokonał podczas przebywania w różnych środowiskach związanych z wpływem człowieka na zmiany w ekosystemie🙎‍♀️🙎‍♂️

Po prelekcji był także czas na dyskusję o negatywnych zjawiskach, jakie obserwujemy wokół nas i rozwiązaniach, które możemy realizować w ramach działalności naszej Fundacji🌱

Było to spotkanie niezwykle efektywne, które jest początkiem małych – wielkich działań, mających na celu ratowanie naszego środowiska naturalnego. Zrzeszając wokół siebie tylu cudownych i świadomych ludzi jesteśmy w stanie dokonać znaczących zmian oraz pomóc naprawić to, co tak naprawdę my sami, jako ludzie zdegradowaliśmy🏞🌳🌄

Święto Osiedla Plac Grunwaldzki 2022

Pięknie działo się na rodzinnym pikniku sąsiedzkim, wieńczącym w ostatnią sobotę tegoroczne święto osiedla Plac Grunwaldzki❗️🤗

Po raz kolejny byliśmy tam dla Was, by dzielić się naszą pasją i umiłowaniem Ziemi, a łąka na Kampus Grunwaldzki ponownie wybrzmiała feerią kolorów i radością wszystkich uśmiechów💚☺️

Spędziliśmy z Wami cudowny dzień na inspirujących rozmowach, ciekawych warsztatach, przednich zabawach i występach, przy wspólnym biesiadnym stole, wśród książek, dźwięków i wielu innych atrakcji🥰😍

Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy do tworzenia kolejnych wspólnych działań‼️🫶

Drzewo dla Olgi Tokarczuk

Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień dla pani Olgi Tokarczuk. Została zorganizowana uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytet Wrocławski💚

Jest nam niezmiernie miło, że nasza fundacja mogła być częścią tego ważnego święta, przyczyniając się sadzeniem drzewa imienia Naszej wspaniałej Noblistki 🌳

Jeszcze raz ogromnie gratulujemy Pani Oldze wspaniałego wyróżnienia i cieszymy się, że posadzone drzewo będzie nie tylko wyjątkową tego pamiątką, ale również wyrazem szacunku dla samej uhonorowanej.

Jest to nasz symboliczny ukłon w stronę przyszłych pokoleń, jak również gest odpowiedzialności i szacunku w stronę Matki Ziemi – Gaji 🌱🌏🌿

Event dla Ziemi – I edycja

Jeszcze do teraz trzymają nas emocje towarzyszące podczas Eventu dla Ziemi 🌱❤️
Odbył się on w myśl głównego założenia, iż nadrzędnym celem działalności naszej Fundacji jest integracja człowieka ze środowiskiem naturalnym 🍀
Udało nam się połączyć super zabawę, interesujące warsztaty, cudowne zajęcia w podgrupach w niesamowitej atmosferze relaksu, w otoczeniu oraz bliskości z naturą 💚

Dlatego można rzec, iż zabawa oraz nauka to nieodłączne elementy tego wydarzenia 🥰
To wszystko nie udałoby się bez mnóstwa osób, które wspierały nas w każdym momencie organizacji i pomagały, jak tylko mogły.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Uniwersytet Wrocławski za udostępnienie miejsca, czyli terenów zielonych Kampus Grunwaldzki oraz Paweł Jędrzejewski i Pełnomocniczka Rektora UWr ds. odpowiedzialności społecznej za pomoc techniczną, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Urząd Miejski we Wrocławiu za użyczenie m.in. namiotów, sceny oraz innych niezbędnych elementów, Acteam Marcin Wroński, Ajujoga, Centrum Fizjoterapii ISTRA, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tikkun Olam, Riccardo Recanati Dance za niezapomnianą naukę tańca, Błękitne Żywioły, Światłem połączeni, Energy of nature za piękne koncerty, Lawendowa Sowa – Plantacja Lawendy za wystawę ze swoimi niezwykle pachnącymi produktami oraz wielu innym osobom za pomoc, której nie sposób opisać: Paulina Chachuła, Dawid Foltyn, Olga Baszarkiewicz, Joanna Olczyk, Agnieszka Gębarzewska, Michał Drezner, Katarzyna Kulik-Fijał, Krzysztof Orlikowski, etc.

Jeszcze raz dziękujemy za tak liczną frekwencję i cudownie spędzony razem czas. To pierwsze organizowane przez nas tego typu wydarzenie, ale na pewno nie ostatnie❗
Do zobaczenia już niedługo 💚💚💚

Podstawowe elementy Ziemi jako obszary działania fundacji Green Gaya

Gaja – Matka Ziemia to dom wielu organizmów, gdzie każdy z nich ma swoje określone miejsce i zadanie. Człowiek, zwierzęta i środowisko to trzy splecione ze sobą elementy, które mają służyć sobie nawzajem oraz Matce Ziemi z należytym szacunkiem i troską. Człowiek chętnie wykorzystuje zasoby jakie ofiaruje mu Ziemia, bardzo często przekształcając liczne obszary dla zaspokojenia swoich potrzeb i stałej poprawy warunków życia. Dzisiejszy świat pokazuje nam, że w większości przypadków zmiany te są skrajnie niekorzystne dla środowiska. Wszystkie te działania stawiają przed ludzkością największe wyzwanie – ochronę Matki Ziemi. Społeczeństwo jest obecnie coraz bardziej świadome skali i powagi problemu, przecież w grę wchodzi nasza planeta, który musi służyć kolejnym pokoleniom. Dlatego ludzie podejmują się licznych działań mających na celu zachowanie środowiska w dobrym stanie i zmniejszenie naszego niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Ludzkość poza licznymi obowiązkami wobec Matki Ziemi, bardzo często również potrzebuje pomocy. Głód, cierpienie fizyczne i psychiczne, samotność, choroby, wojny, stała walka o przetrwanie i lepsze jutro to problemy, z którymi wielu z nas spotyka się na co dzień. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, które należy chronić z najwyższym poświęceniem i wszelkimi sposobami, aby zapewnić człowiekowi optymalne bezpieczeństwo.

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat”
Thomas Keneally


Fundacja Green Gaya stawia przed sobą wiele wyzwań, aby móc wspierać społeczeństwo na wielu płaszczyznach. Pomoc społeczna wspierająca rodziny i osoby w dążeniu do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w godnych warunkach. Pomoc humanitarna, która ma na celu ratowanie i ochronę życia w trakcie katastrof lub klęsk spowodowanych działalnością człowieka lub warunkami naturalnymi. Zwiększanie świadomości ludzkiej dotyczące zdrowego trybu życia, w celu ochrony organizmu przed chorobami i zachowaniem dobrego samopoczucia. Nie można zapomnieć również o zdrowiu psychicznym, który stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania człowieka.
Zwierzęta, ich potrzeby i problemy powinny być tak samo uszanowane jak te ludzkie. To istoty czujące, zdolne docenić wartość swojego życia, posiadające wiele cech, które można odnaleźć również wśród ludzi. Niestety, najczęściej ich problemy są spowodowane działalnością człowieka. Z tego powodu Fundacja Green Gaya stawia przed sobą kolejne cele, m.in.: ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, tworzenie bezpiecznych siedlisk, opieka nad zwierzętami, które doświadczyły ataków znęcania się, wspieranie leczenia chorych zwierząt, poszukiwanie odpowiednich schronień dla zwierząt bezdomnych. Niesienie pomocy tym bardzo często bezbronnym istotom jest bezcenne i z pewnością zostanie docenione. Ratując życie jednego zwierzęcia nie zmienimy świata, ale zmieni się świat tego jednego zwierzęcia.


Ostatnim elementem, którego nie można pominąć jest środowisko. Tutaj również, bardzo niekorzystny wpływ ma działalność człowieka i wszelkie zmiany jakich się w nim dopuszcza. Fundacja Green Gaya skupia się na racjonalnym kształtowaniu środowiska, przeciwdziałaniu i zapobieganiu procesom oraz zjawiskom wywierającym szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze bądź przyczyniającym się do jego uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia. Wszystkie swoje działania fundacja prowadzi kierując się zasadą gospodarowania zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska przyrodniczego obejmuje ochronę wód, gleb, powietrza atmosferycznego oraz zasobów naturalnych zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych. Ratując środowisko ratujemy jednocześnie siebie samych, ponieważ bez środowiska nie ma również samego człowieka.
Matka Ziemia nie jest tylko naszą planetą, to dom – miejsce, w którym żyjemy, które przekazujemy kolejnym pokoleniom. Kryje w sobie wiele tajemnic i niezwykłe, naturalne piękno. Wiosenny śpiew ptaków, zachwycający zapach różanych ogrodów, intensywna zieleń dżungli amazońskiej… doceniajmy i dbajmy o to, czym Matka Ziemia nas obdarowała.

Autor: Aleksandra Cybulska

Agnieszka Gębarzewska

Od urodzenia mieszka we Wrocławiu i przez cały ten czas obserwuje jego  zmiany i rozwój. Uczestniczy oraz obserwuje przeróżne wydarzenia kulturalne i sportowe miasta. Od zawsze pracuje w firmach wrocławskich, przez co widzi jak ważna jest współpraca wszystkich organizacji miejskich ze sobą. Zauważa wielką potrzebę integracji międzypokoleniowej m.in. poprzez taniec. Sama w wolnych chwilach lubi uczestniczyć w zajęciach tanecznych w klimatach latynoskich. 

Aleksandra Cybulska

Absolwentka Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Opolskim. Podczas studiów brała udział w licznych projektach i warsztatach związanych zarówno z zagospodarowaniem zielonych przestrzeni oraz ochrony środowiska.
Ze względu na swoje wykształcenie znacząco angażuje się w ochronę roślin, poprzez utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko. Z zamiłowania miłośniczka zwierząt – ich dobro również nie jest jej obojętne.
W wolnych chwilach wędruje po górach, spełniając przy tym swoje największe marzenie – podróże po świecie.

Katarzyna Kulik-Fijał

Absolwentka Uniwersytetów Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności Zarządzanie Finansami oraz SWPS o specjalności Psychologia Zarządzania i Marketingu. Aktywna przedsiębiorczyni. Ma dwoje wspaniałych dzieci oraz męża, który jest również najlepszym przyjacielem. Dzięki rodzinie oraz pasji, jaką jest joga ma motywację i siłę, aby z pełnym zaangażowaniem podejmować wyzwania, które niesie za sobą prowadzenie agencji reklamowej oraz drukarni w tak dynamicznej i kolorowej branży, jak reklama.

Wiktoria Tadla

Uczennica szkoły średniej na kierunku architektury krajobrazu, czynna wolontariuszka w różnorodnych projektach społecznych oraz członkini wielu organizacji młodzieżowych. Swoją działalnością pragnie promować ideę wolontariatu oraz dbania o wspólną przyszłość. W swoim wolnym czasie prowadzi działania z zakresu ochrony środowiska, interesuje się samorozwojem i zdrowym trybem życia. Kocha podróżowanie po całym świecie oraz wysoki poziom adrenaliny dostarczany poprzez sporty motoryzacyjne.